Infra

Churchillbrug te Leiden

De Churchillbrug is oorspronkelijk gebouwd in 1984. Vanwege ernstige geluidsoverlast en scheurvorming in het val is de brug in 2020 voorzien van een nieuwe bovenbouw met aandrijving en elektrotechnische installatie.

Als ontwerpleider in opdracht van Solidd Steel Structures B.V. heb ik de volgende werkzaamheden verricht: 

 • Begeleiding van de staal- en werktuigbouw engineering

 • Eisen verificatie

 • Bewaken planning, ontwerp review

 • Opstellen hijsplannen en toetsing van hijspunten

 • Schrijven Beheer- en Onderhoudsplan, e.e.a. volgens NEN5509 (Gebruiksaanwijzingen)

Churchillbrug te Leiden CE markering

Als Specialist Machineveiligheid (TUV gecertificeerd) in opdracht van Gebroeders Griekspoor B.V. heb ik de volgende werkzaamheden verricht of gecoördineerd

 • Opstellen Risico Beoordeling en Reductie in het kader van de Machinerichtlijn

 • Begeleiding opstellen II-1-A en II-1-B verklaringen

 • Begeleiding opstellen van het Technisch Dossier

Bosrandbrug Aalsmeer

Bij deze recent gebouwde brug zijn problemen geconstateerd rondom de boutverbinding waarmee de hydraulische cilinders zijn verbonden met het val. 

De volgende werkzaamheden heb ik verricht in opdracht van Gebroeders Griekspoor B.V.

 • Onderzoek naar mogelijke ontwerpverbeteringen

 • Op tekening uitwerken van de mogelijke opties

 • Verslaglegging in een onderzoekrapportage

Cruquiusbrug te Heemstede

Adviseur Werktuigbouw in opdracht van Ohpen Ingenieurs B.V. te Leek.

 • Opstellen diverse ontwerpvarianten betreffende het toepassen van een bestaande brug op een nieuwe locatie

 • Beoordelen van de haalbaarheid in samenwerking met civiele ingenieurs van Ohpen en de opdrachtgever van het werk. 

De Blauwe Loper te Winschoten

Ontwerpleider in opdracht van Machinefabriek Rusthoven B.V.

De langste fiets-voetgangersbrug van Europa! Een bijzonder ontwerp dat in samenwerking met de Provincie Groningen tot stand gekomen is.

Voorontwerp

 • Opstellen ontwerpvarianten en de daarbij horende toetsingen van de haalbaarheid

 • Maken indicatieve berekeningen van de aandrijving

Definitief Ontwerp

 • Raakvlak coördinatie met E en Civiel

 • Opstellen Risico Beoordeling en Reductie in het kader van de Machinerichtlijn

 • Coördinatie van de (externe) DO en UO engineering.

 Loviumbrug te Leiden

Ontwerpleider in opdracht van Machinefabriek Rusthoven B.V.

 • Begeleiden DO & UO ontwerp

 • Raakvlak coördinatie met E en Civiel

 • Opstellen Risico Beoordeling en Reductie in het kader van de Machinerichtlijn

 • Verificatie van ontwerp eisen

Kerkwegbrug te Anna Paulowna

Ontwerpleider in opdracht van Machinefabriek Rusthoven B.V.

 • Raakvlak coördinatie met E en Civiel

 • Opstellen Risico Beoordeling en Reductie in het kader van de Machinerichtlijn

 • Coördinatie van de DO en UO engineering.

Hegedyksterbrege in Dokkum

Constructeur / Ontwerpleider in opdracht van Machinefabriek Rusthoven B.V.

 • Optimaliseren van het ontwerp, zodanig dat doorvaarthoogte van 3 meter behaald kon worden

 • In 3D (Inventor) uitwerken van het VO en DO

 • Opstellen aandrijfberekeningen en een gedeelte van de staaltoetsingen

 • Raakvlak coördinatie met E en Civiel

 • Begeleiding overige engineering zoals het UO tekenwerk

Renovatie Stuwensemble Nederrijn en Lek (RSN)

Als ontwerp coördinator/lead engineer indienst bij BSB Staalbouw heb ik alle engineering binnen de scope van BSB voor het project Renovatie Stuwen Nederrijn en Lek (RSN) mogen leiden/coördineren. 

 • Leiding geven aan een ontwerpteam

 • Opstellen van planningen en bewaken van de voortgang

 • Coördinatie van alle uitbesteedde engineering (ruim 10.000 uur engineering in 2 jaar tijd). Hieronder viel onder andere:

  • Ontwerp van een Tijdelijk Keermiddel waarmee de stuw functie tijdelijk kon worden overgenomen

  • Ontwerp Vizierschuiven welke passen binnen de monumentale status van complex Hagestein

 • Coördinatie van alle interne engineering (6000 uur):

  • Ontwerp Cilinderschuif waarmee de waterdoorlaat kan worden geregeld tussen 0 en 90 m3 per seconde. ​

  • Ontwerp alle secundaire hulpvoorzieningen/constructies zoals hijs spreaders, hijsframes voor betonschotten, bordessen, verankeringsconstructies, etc.

 • Beoordelen ontwerpdocumenten zoals tekeningen, berekeningen en de verificatie documenten die horen bij een UAV-GC bestek.

 • Raakvlak afstemming met andere disciplines zoals Industriële Automatisering en Hydrauliek.

Stationsbrug Franeker

Ontwerpleider in dienst van BSB Staalbouw B.V. 

 • Ontwerp van de tijdelijke brug inclusief het hydraulische bewegingswerk en vergrendel mechanisme.

 • Coördinatie van uitbesteedde engineering

 • Beoordelen ontwerpdocumenten

 • Maken van risico beoordelingen in het kader van de Machine Richtlijn

 

 Brug en Sluis Waalwijk

Ontwerpleider in dienst van BSB Staalbouw B.V. 

 • Begeleiden van het ontwerp

 • Beoordelen van ontwerpdocumenten

 • Maken van risico beoordelingen in het kader van de Machine Richtlijn

 

Brug Oude Rijn (A44)

Constructeur in dienst van BSB Staalbouw B.V. 

 • Maken ballast berekeningen

image0.jpeg
blauwe loper.jpg

Bron: Blauwestad.nl

20200923_124254.jpg
20200923_141818.jpg
20201127_113112.jpg