Integraal Ontwerpleider

Als Integraal Ontwerpleider ben ik functioneel leider van een ontwerpteam. Dit multi disciplinaire team kan bestaan uit ontwerpers uit uw eigen organisatie, een extern ingenieursbureau of een combinatie van beide. Ik zorg er bijvoorbeeld voor dat de planning gehaald wordt en dat het ontwerp voldoet aan de gestelde eisen van zowel de opdrachtgever als producent. Hiervoor onderhoud ik korte lijnen met de betrokken personen of organisaties, verhelp ik snel knelpunten en genereer ik technische oplossingen.

Wanneer er sprake is van bijvoorbeeld een beweegbare brug met zowel werktuigbouwkundige, civieltechnische als elektrotechnische aspecten, dan coördineer ik ook het integrale ontwerpproces.