Churchillbrug - CE Markering

De renovatie van de Churchillbrug bestond onder andere uit het vervangen van het val, hameistijlen, aandrijving en elektrotechnische installatie. Hiermee is een nieuwe machine gebouwd waarop de Machinerichtlijn 2006/42/EG van toepassing is. Als Specialist Machineveiligheid (TÜV gecertificeerd) in opdracht van Gebroeders Griekspoor B.V. heb ik de volgende werkzaamheden verricht of gecoördineerd:
  • Opstellen Risico Beoordeling en Reductie volgens NEN-EN-ISO 12100  in het kader van de Machinerichtlijn; 
  • Advisering bij,- en controle van de opgestelde  II-1-A en II-1-B verklaringen; 
  • Begeleiding opstellen van het Technisch Dossier.