Specialist Machineveiligheid & Werktuigbouw

In opdracht van Waterschap Drents Overijsselse Delta (gedetacheerd via Antea Group): 

Specialist Machineveiligheid & Werktuigbouw
  • Bouwteams begeleiden bij het uitvoeren van risicobeoordelingen en bepalen van risico reducerende maatregelen voor gemalen en stuwen 
  • Schrijven 9 stappenplan en bijbehorende formats "CE Markeren van Gemalen & Stuwen bij WDO Delta"
  • Controle van ingediende Technische Dossiers waaronder onderhoudsinformatie, gebruikershandleidingen & conformiteitsverklaringen
  • Inbreng werktuigbouwkundige kennis binnen een bouwteam 
Toezichthouder uitvoering
  • Toezichthouden tijdens de realisatie van het werk 
  • Toetsing van V&G plannen en controle op de naleving van de maatregelen gedurende de uitvoering
  • Afstemming met stakeholders zoals landeigenaren & omwonenden.