Renovatie Stuwensemble Nederrijn en Lek (RSN)

Als ontwerp coördinator/lead engineer indienst bij BSB Staalbouw heb ik alle engineering binnen de scope van BSB voor het project Renovatie Stuwen Nederrijn en Lek (RSN) mogen leiden/coördineren. 
  • Leiding geven aan een ontwerpteam
  • Opstellen van planningen en bewaken van de voortgang
  • Coördinatie van alle uitbesteedde engineering (ruim 10.000 uur engineering in 2 jaar tijd). Hieronder viel onder andere:
  • Ontwerp van een Tijdelijk Keermiddel waarmee de stuw functie tijdelijk kon worden overgenomen
  • Ontwerp Vizierschuiven welke passen binnen de monumentale status van complex Hagestein
  • Coördinatie van alle interne engineering (6000 uur):
  • Ontwerp Cilinderschuif waarmee de waterdoorlaat kan worden geregeld tussen 0 en 90 m3 per seconde. ​
  • Ontwerp alle secundaire hulpvoorzieningen/constructies zoals hijs spreaders, hijsframes voor betonschotten, bordessen, verankeringsconstructies, etc.
  • Beoordelen ontwerpdocumenten zoals tekeningen, berekeningen en de verificatie documenten die horen bij een UAV-GC bestek.
  • Raakvlak afstemming met andere disciplines zoals Industriële Automatisering en Hydrauliek.