Pieter Smitbrug te Winschoten

Ontwerpleider in opdracht van Machinefabriek Rusthoven B.V.
De langste fiets,- en voetgangersbrug van Europa! Een bijzonder ontwerp dat in samenwerking met de Provincie Groningen tot stand gekomen is.
  • Voorontwerp; 
  • Opstellen ontwerpvarianten en de daarbij horende toetsingen van de haalbaarheid; 
  • Maken indicatieve berekeningen van de aandrijving; 
  • Definitief Ontwerp;
  • Raakvlak coördinatie met E en Civiel;
  • Opstellen Risico Beoordeling en Reductie volgens NEN-EN-ISO 12100  in het kader van de Machinerichtlijn;
  • Coördinatie van de (externe) DO en UO engineering.