Loviumbrug te Leiden

Ontwerpleider in opdracht van Machinefabriek Rusthoven B.V.
  • Begeleiden DO & UO ontwerp; 
  • Uitwerken mechanische details / realiseerbaar maken van het architectonisch ontwerp; 
  • Raakvlak coördinatie met E en Civiel; 
  • Opstellen Risico Beoordeling en Reductie volgens NEN-EN-ISO 12100  in het kader van de Machinerichtlijn; 
  • Verificatie van ontwerp eisen.