Bosrandbrug Aalsmeer

Bij deze recent gebouwde brug zijn problemen geconstateerd rondom de boutverbinding waarmee de hydraulische cilinders zijn verbonden met het val. 
De volgende werkzaamheden heb ik verricht in opdracht van Gebroeders Griekspoor B.V.
  • Onderzoek naar mogelijke ontwerpverbeteringen
  • Op tekening uitwerken van de mogelijke opties
  • Verslaglegging in een onderzoekrapportage