Veerhavens - Adviseur Machineveiligheid

In opdracht van Rijkswaterstaat: 

Project Renovatie & Onderhoud Veerhavens: De aanleg inrichtingen voor de veerdiensten tussen de Waddeneilanden en de vaste wal worden grootschalig gerenoveerd. Na de renovatie moeten de inrichtingen voldoen aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Rijkswaterstaat is fabrikant van de machine terwijl de betrokken aannemerscombinatie de risicobeoordeling & reductie opstelt alsof zij fabrikant is. Als gecertificeerd specialiast Machineveiligheid lever ik ondersteuning en advies bij dit proces.